Advertisement here

Berbuat Baik dan Memaafkan


Berbuat baik serta Memaafkan, inilah metode sangat ampuh dalam meningkatkan rasa cinta serta sayang manusia. Allah berfirman,"Bukanlah sama kebaikan serta kejahatan. Tolaklah( kejahatan itu) dengan metode yang lebih baik. Hingga seketika orang yang antara engkau serta ia terdapat permusuhan seolah- olah jadi sahabat yang sangat setia. Sifat- sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang- orang yang tabah serta tidak dianugerahkan melainkan kepada orang- orang yang memiliki keberuntungan yang besar.”( QS. Fushshilat: 34- 35)

Bila seorang melontarkan makian kepada Kamu, maafkanlah serta ucapkan perkata yang baik. Bila seorang berlagak tidak baik terhadap Kamu, hingga Allah hendak senantiasa menolong Kamu bila Kamu berikan maaf serta senantiasa berbuat baik.

Bila seorang menganiaya Kamu, maafkanlah. Sebetulnya Allah hendak membela Kamu, sebab Allah senantiasa membela orang yang teraniaya."Sebetulnya Allah membela orang- orang yang beriman. Sebetulnya Allah tidak menggemari tiap orang yang berkhianat serta mengingkari nikmat.”( QS. Al- Hajj: 38)

Allah berfirman,"Demikianlah. Serta barangsiapa membalas balance dengan penganiayaan yang sempat dia derita setelah itu ia dianiaya lagi, hingga Allah hendak menolongnya.”( QS. Al- Hajj: 60) Ini hak orang yang membalas penganiayaan yang dia terima; Allah tentu menolongnya! Terlebih orang yang menyerahkan seluruh haknya kepada Allah. Oleh sebab itu, tetaplah berikan maaf, sebab memaafkan tercantum kepribadian orang- orang baik.

Allah berfirman,"Orang- orang yang menahan amarahnya serta memaafkan( kesalahan) orang lain. Allah menggemari orang- orang yang berbuat kebajikan.”( QS. Ali Imran: 134)

Allah berfirman,"Bila kamu memaafkan serta tidak memarahi dan mengampuni( mereka), hingga sebetulnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”( QS. At- Taghabun: 14)

Allah berfirman,"Serta balasan kejahatan merupakan kejahatan yang setimpa. Barangsiapa memaafkan serta berbuat baik, hingga pahalanya atas( tanggungan) Allah.”( QS. Asy- Syura: 40)

Dari Abu Hurairah r. a, Rasulullah bersabda,

"Sedekah itu tidak hendak kurangi harta serta Allah hendak menaikkan seseorang hamba yang berikan maaf dengan keagungan. Orang yang rendah hati kepada Allah hendak dinaikan oleh Allah.”( HR. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda,

"Sayangilah, tentu kamu hendak disayangi, serta maafkanlah, tentu kamu hendak dimaafkan.”( Ahmad, Abdun ibn Hamid dalam al- Muntakhab serta Bukhari dalam al- Adab al- Mufrad)

Rasulullah SAW bersabda,

"Tidak terdapat suatu yang lebih mulia, di sisi Allah, yang ditelan oleh seorang hamba daripada kemurahan yang ia tahan buat menemukan ridha Allah.”( HR. Ahmad serta Ibnu Majah)

Berikan Maaf serta Berbuat Kebaikan tercantum Kepribadian Rasulullah SAW

Dari Abdullah ibn Amru bin al- Ash r. a,"Ayat yang terdapat dalam al- Quran,"Wahai Nabi, sebetulnya kami mengutusmu selaku saksi, pemberi berita gembira serta pemberi peringatan,” sempat Allah firmankan dalam Taurat,"Wahai Nabi, sebetulnya Kami mengutusmu selaku saksi, pemberi berita gembira, pemberi peringatan serta jadi pelindung untuk warga jelata. Engkau hamba- Ku serta utusan- Ku. Saya menyebutmu selaku orang yang berserah diri( al- mutawakkil). Tidak agresif tutur katanya, tidak keras hatinya, tidak teriak- teriak di pasar serta tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Namun ia berikan maaf serta toleran. Allah tidak hendak mengambilnya hingga Allah meluruskan, dengan perantara ia, agama yang menyeleweng, dengan melaporkan tidak terdapat Tuhan tidak hanya Allah. Dengan demikian terbukalah mata yang buta, kuping yang tuli serta hati yang tertutup.””( HR. Bukhari)

Dari Abi Abdullah al- Jadali,"Saya bertanya kepada Aisyah r. a tentang budi pekerti Rasulullah SAW, kemudian ia mengatakan,”

"Ia tidak keji, tidak mengatakan kotor, tidak berteriak keras di pasar- pasar serta tidak membalas kejelekan. Ia merupakan orang yang memaafkan serta toleran.”( HR. Tirmidzi) 
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
Advertisement here
Advertisement here
Advertisement here
Advertisement here